Leider kinderopvang – Joof Media – Groningen

JobID = 30e0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Groningen en regio Groningen. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewer…

Lees meer…